bouwrecht en aanmaning aannemer

bouwrecht en aanmaning aannemer

28/09/2014
/ / /
Comments Closed

Ingebrekestelling en aanmaning aannemer – werken door aannemer niet uitgevoerd volgens regels vakmanschap – overschrijden van uitvoeringstermijn werken – bouwgebreken – voorlopige en definitieve oplevering – vergoeding meerwerken – expertises – architect – onderaanneming – nieuwbouw  wet Breyne – ontbinding en beëindiging aannemingsovereenkomst – schadevergoeding bekomen – ruimtelijke ordening en vergunningen