Firstline

Koop-verkoop

30/06/2015
/ / /
Comments Closed

Kopen en verkopen van roerende en onroerende goederen – optie – compromis – eigendomsoverdracht – termijn van verkoop – vrijwaring voor gebreken – stedenbouwkundige vergunningen – bouwovertredingen – vruchtgebruik – erfdienstbaarheden – voorkooprecht – ontbinding en vernietiging van de verkoop – wet productaansprakelijkheid

Read More

Huur-verhuur

15/01/2014
/ / /
Comments Closed

Woninghuur en handelshuur: opstellen huurcontracten – opzegging door de huurder of de verhuurder  betalingsachterstand door de huurder – herstellingen door de verhuurder – onderhoudsverplichting van de huurder – onbewoonbaarverklaring – huurwaarborg – afrekeningen onkosten – huurschade – burenhinder  – ontbinding huurovereenkomst   huurhernieuwing handelshuur – uitzetten van de huurder

Read More

onbetaalde facturen incasso – ondernemingsrecht – ICT

15/01/2014
/ / /
Comments Closed

Onbetaalde facturen innen – opstellen van uw algemene voorwaarden KMO/webshop – protest van facturen – distibutiecontracten- concessieovereenkomsten van alleenverkoop –  handelsagentuurovereenkomst – commissionairsovereenkomsten – expediteurs – franchising – marktpraktijken – reclame – bescherming intellectuele eigendom – samenwerkingsovereenkomsten tussen handelaars – freelance contracten – aandeelhoudersovereenkomsten – verkoop van aandelen – ICT contracten opstellen

Read More