Secondline

bouwrecht en aanmaning aannemer

28/09/2014
/ / /
Comments Closed

Ingebrekestelling en aanmaning aannemer – werken door aannemer niet uitgevoerd volgens regels vakmanschap – overschrijden van uitvoeringstermijn werken – bouwgebreken – voorlopige en definitieve oplevering – vergoeding meerwerken – expertises – architect – onderaanneming – nieuwbouw  wet Breyne – ontbinding en beëindiging aannemingsovereenkomst – schadevergoeding bekomen – ruimtelijke ordening en vergunningen

Read More

Strafrecht

28/09/2014
/ / /
Comments Closed

Opvolging klacht bij de politie – indiening burgerlijke partijstelling als slachtoffer – bijstand bij verhoor (Salduz) – verdediging voor Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling bij voorlopige hechtenis – dagvaarding voor Correctionele Rechtbank – wettige verdediging – uitlokking – opzet – dwang – poging – deelneming – opschorting – werkstraf – strafuitvoering – eerherstel

Read More