Slider Home

Erelonen en onkosten

16/05/2013
/ / /
Comments Closed

Bij de opening van uw dossier krijgt dit een persoonlijk en uniek refertenummer toegewezen in het dossierbestand.

De staat van erelonen en onkosten is rechtstreeks gelinkt aan uw dossiernummer en wordt dagelijks geüpdatet in het computersysteem zodat u op elk moment exact kan nagaan hoeveel uw dossier kost zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

Vóór de aanvang van uw dossier wordt u tijdens de eerste consultatie gegarandeerd integraal en tot in het detail geïnformeerd over de onkosten en het ereloontarief.

Wij hechten immers veel belang aan een transparante onkosten- en ereloonstructuur.

In de loop van het dossier worden u op regelmatige afgesproken tijdstippen provisieverzoeken overgemaakt zodat de door u betaalde provisies in evenwicht zijn met de onkosten en erelonen.

De onkosten hebben betrekking op de kantoorkosten en omvatten vaststaande forfetaire kosten voor dossieropening, per eenheid briefwisseling, postzegels, fotokopies etc.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde prestaties, waarbij het advocatenkantoor een algemeen uurtarief hanteert.

Bij het afsluiten van uw dossier wordt u een gedetailleerde eindstaat (timesheet) mee overgemaakt met exacte opname van alle verrichte prestaties en gemaakte onkosten in uw dossier, te verminderen met de door u betaalde provisies.

Voor uw dossier kan in onderling overleg een schriftelijk vastgelegd onveranderlijk forfetair tarief voor onkosten en erelonen worden afgesproken voor het integrale dossier in plaats van een uurtarief.

Indien u verzekerd bent via uw rechtsbijstandsverzekeraar, heeft u steeds de vrije keuze van advocaat en wordt de staat van onkosten en erelonen ten laste van de rechtsbijstandsverzekeraar gelegd. Het volstaat onze naam door te geven aan uw verzekeringsmakelaar en verzoek met ons contact op te nemen.

Indien u minstens 10 dossiers per jaar opent bij het advocatenkantoor kan ook een schriftelijk abonnementscontract worden afgesloten zijnde een overeenkomst waarin de onkosten en de erelonen forfetair worden bepaald.

Read More