Contractenrecht

Contractenrecht

15/01/2014
/ / /
Comments Closed

Opstellen van contracten : samenwerkingsovereenkomsten, consultancy overeenkomst, freelance contract, huurovereenkomst, verkoopsovereenkomst – opstellen algemene voorwaarden webshop – niet nakoming van overeenkomsten – niet of gebrekkige uitvoering van werken of diensten – geen levering – schadevergoeding – opzegging en ontbinding overeenkomsten