ERELOON EN ONKOSTEN

Per uurtarief

Bij de opening van uw dossier krijgt dit een persoonlijk en uniek refertenummer toegewezen in het dossierbestand.

De timesheet is rechtstreeks gelinkt aan uw dossiernummer en wordt dagelijks geüpdatet in het computersysteem zodat u op elk moment exact weet hoeveel uw dossier kost.

Vóór de aanvang van uw dossier wordt u tijdens de eerste consultatie gegarandeerd integraal en tot in het detail geïnformeerd over de onkosten en het ereloontarief, welke tarieven schriftelijk worden bevestigd.

Wij hechten immers veel belang aan een transparante onkosten- en ereloonstructuur.

De onkosten hebben betrekking op de kantoorkosten en omvatten vaststaande kosten voor dossieropening, per eenheid briefwisseling, postzegels, fotokopies etc.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde prestaties, waarbij het advocatenkantoor een algemeen uurtarief hanteert.

Bij het afsluiten van uw dossier wordt u een gedetailleerde eindstaat (timesheet) mee overgemaakt met exacte opname van alle verrichte prestaties en gemaakte onkosten in uw dossier, te verminderen met de door u betaalde provisies.

Per integrale vaste forfait

Daarnaast heeft u zélf de keuze voor een integraal vast forfaitair tarief voor uw advies of rechtszaak in plaats van een uurtarief.

Deze manier van tarifiëring is innovatief.

In onderling overleg wordt een schriftelijk vastgelegd onveranderlijk vast forfetair tarief voor onkosten en erelonen overeengekomen voor het integrale dossier.

Dit heeft als voordeel dat u voor de opstart van uw dossier 100% zeker bent hoeveel dit gaat kosten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Het overeengekomen tarief wijzigt nooit.

Wil u weten hoeveel hoeveel het forfetair tarief voor uw dossier bedraagt?

Vraag vrijblijvend uw offerte op per e-mail of maak een kostenloze afspraak per telefoon of per e-mail.

Rechtsbijstand

Indien u verzekerd bent via uw rechtsbijstandsverzekeraar, heeft u steeds de vrije keuze van advocaat en worden alle onkosten en erelonen ten laste van de rechtsbijstandsverzekeraar gelegd.

Het volstaat met ons contact op te nemen zodat wij uw verzekeringsmakelaar kunnen contacteren.

Incasso facturen - huur - kosten

Vermijd kostbaar tijdverlies en frustrerende opvolging met onbetaalde facturen van uw debiteurs, onbetaalde huur, onbetaalde onkosten, premies ...

U maakt uw onbetaalde facturen over per e-mail en wij doen het nodige voor onmiddellijk incasso.

Wist u dat het niet daadkrachtig en kordaat optreden tegen uw debiteurs, de oorzaak nr. 1 is van faillissementen?

Snel en probleemvoorkomend handelen is absoluut aangewezen: de aanmaning wordt gegarandeerd binnen de 24u nog verstuurd en bij gebreke aan betaling wordt er binnen 1 week gedagvaard.

U betaalt steeds apart een vast bedrag per aanmaning en indien er geen betaling volgt van uw debiteur, betaalt u apart een vast bedrag voor de procedure via de Rechtbank.

De aanrekening gebeurt pas bij het afsluiten van het dossier, zodat u geen kosten hoeft te provisioneren. Ontvangen gelden worden u integraal doorgestort.

Vraag vrijblijvend uw offerte op of neem telefonisch of per e-mail contact op voor een kostenloze consultatie.

Comments are closed.