Incasso onbetaalde facturen

Incasso onbetaalde facturen

15/01/2014
/ / /
Comments Closed

Solvabiliteitsonderzoek lastens de debiteur – aanmaning debiteur – dagvaarding debiteur – betekening en uitvoering vonnis – recuperatie factuur en onkosten