Strafrecht

Strafrecht

28/09/2014
/ / /
Comments Closed

Opvolging klacht bij de politie – indiening burgerlijke partijstelling als slachtoffer – bijstand bij verhoor (Salduz) – verdediging voor Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling bij voorlopige hechtenis – dagvaarding voor Correctionele Rechtbank – wettige verdediging – uitlokking – opzet – dwang – poging – deelneming – opschorting – werkstraf – strafuitvoering – eerherstel