Firstline

Koop-verkoop

30/06/2015
/ / /
Comments Closed

Kopen en verkopen van roerende en onroerende goederen – optie – compromis – eigendomsoverdracht – termijn van verkoop – vrijwaring voor gebreken – stedenbouwkundige vergunningen – bouwovertredingen – vruchtgebruik – erfdienstbaarheden – voorkooprecht – ontbinding en vernietiging van de verkoop – wet productaansprakelijkheid

Read More

bouwrecht en aanmaning aannemer

28/09/2014
/ / /
Comments Closed

Ingebrekestelling en aanmaning aannemer – werken door aannemer niet uitgevoerd volgens regels vakmanschap – overschrijden van uitvoeringstermijn werken – bouwgebreken – voorlopige en definitieve oplevering – vergoeding meerwerken – expertises – architect – onderaanneming – nieuwbouw  wet Breyne – ontbinding en beëindiging aannemingsovereenkomst – schadevergoeding bekomen – ruimtelijke ordening en vergunningen

Read More

Strafrecht

28/09/2014
/ / /
Comments Closed

Opvolging klacht bij de politie – indiening burgerlijke partijstelling als slachtoffer – bijstand bij verhoor (Salduz) – verdediging voor Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling bij voorlopige hechtenis – dagvaarding voor Correctionele Rechtbank – wettige verdediging – uitlokking – opzet – dwang – poging – deelneming – opschorting – werkstraf – strafuitvoering – eerherstel

Read More

Huur-verhuur

15/01/2014
/ / /
Comments Closed

Woninghuur en handelshuur: opstellen huurcontracten – opzegging door de huurder of de verhuurder  betalingsachterstand door de huurder – herstellingen door de verhuurder – onderhoudsverplichting van de huurder – onbewoonbaarverklaring – huurwaarborg – afrekeningen onkosten – huurschade – burenhinder  – ontbinding huurovereenkomst   huurhernieuwing handelshuur – uitzetten van de huurder

Read More

Contractenrecht

15/01/2014
/ / /
Comments Closed

Opstellen van contracten : samenwerkingsovereenkomsten, consultancy overeenkomst, freelance contract, huurovereenkomst, verkoopsovereenkomst – opstellen algemene voorwaarden webshop – niet nakoming van overeenkomsten – niet of gebrekkige uitvoering van werken of diensten – geen levering – schadevergoeding – opzegging en ontbinding overeenkomsten

Read More