JAUME ADVOCATENKANTOOR

JAUME ADVOCATENKANTOOR werd opgericht door Mtr. Yves GOORMANS waarbij een persoonlijke en efficiënte benadering van uw dossier en het resultaat voorop staan.

Wij kunnen u derhalve van dienst zijn in diverse specialisaties.

Een snelle behandeling van uw dossier is gegarandeerd: binnen de 5 werkdagen na opstart van uw dossier ontvangt u reeds uw advies, copie aanmaning of ingebrekestelling aan de tegenpartij of dagvaarding.

Mtr. Yves GOORMANS is advocaat bij de Balie te Antwerpen sedert 2005.

Mtr. Yves GOORMANS heeft meer dan 15 jaar ervaring in het adviseren en verdedigen van particulieren en (KMO)-bedrijven in procedures voor de Rechtbanken in diverse rechtsmateries. 

___________________________________________________________________________________

De benamingsoorsprong van JAUME ADVOCATENKANTOOR gaat terug tot de 13de eeuw.

JAUME was toen Graaf van Barcelona en Koning van Mallorca. Onder zijn lange regering breidde de Kroon van Aragón zich uit naar Valencia, de Languedoc en de Balearen.

Als wetgever en organisator neemt hij een bijzondere historische plaats in.

Hij stelde het Llibre del Consulat de Mar samen, dat de handel ter zee regelde en bijdroeg tot de Catalaanse suprematie in de westelijke Middellandse Zee.

JAUME installeerde hierdoor het handelsrecht (ius mercatorum) waardoor de Barcelonese handelaars hun commerciële geschillen onderling konden regelen. 

Dit wetboek vormde de basis voor verschillende handelsrechtwetboeken in gans Europa.